Filmmanus

Manusgenomgång inklusive åtgärder fram till färdigställt manus

Dramaturg och manusförfattare kommer tillsammans överens om vilken utsträckning författaren vill ha dramaturgenss hjälp. Dramaturgen kan vara allt ifrån ett bollplank till den som färdigställer det påbörjade manuset.

Manusgenomläsning, analys, lektörsrapport och ett digitalt möte

En av våra dramaturger läser igenom ditt filmmanus och analyserar storyn, tempot, karaktärerna och dramaturgin. Det är en detaljerad bedömning som också innehåller förslag på åtgärder. Analysen och åtgärdsförslag presenteras även under ett digitalt möte.

Manusgenomläsning och bedömning

En av våra dramaturger läser igenom ditt filmmanus och ger en generell och allmänt hållen bedömning. Bedömningen sker i punktform och innefattar story, karaktärer samt dramaturgi.

Låt oss hjälpa dig språkligt, innehållsmässigt och med marknadsföringen av din bok!