Ditt manus kan bli film!

Script46

Script46 arbetar med att hjälpa författare att från ett manus eller en bok ta fram ett professionellt synopsis samt en genreklassning för rörligt media. När den delen är klar görs dessa synopsis tillgängliga i respektive genreklasser för samtliga produktionsbolag som levererar rörligt innehåll till kanaler och streamingtjänster.

Script46 har mångårig erfarenhet av filmbranschen och har sedan länge etablerade kontakter med dessa produktionsbolag. Genom en samlad erfarenhet och nätverk vet de vilka genrer som råder och vad som får ett filmbolag att fastna för ett visst manus.

Ett gediget och välarbetat synopsis är en förutsättning för att ditt manus ska bli antaget. Script46 sköter framtagning av detta, presenterar det och håller det tillgängligt för produktionsbolagen. Med stöd av nätverkets branschkunniga jurist sköter Script46 också alla förhandlingar gällande såväl optioner som eventuella slutgiltiga avtal. Genom den processen hålls du löpande uppdaterad om hur den framskrider.

Kontakta Script46