Språkgranskning

Vi på Manushjälpen har en bred och djup språklig kompetens. Vi erbjuder korrekturläsning, språkgranskning och ingående ombearbetningar av olika texter. Vi finslipar och (spök)skriver om det efterfrågas.

Språkgranskningstjänster

Korrektur

Vid korrekturläsning kontrolleras stavning, böjning, avstavning, kommatering, meningsbyggnad och syftningsfel.

Språkgranskning

Texten korrekturläses men granskas också för att anpassas till mottagarna. Resonemang och formuleringar kontrolleras, texten görs mer effektiv och begriplig.

Omarbetning

En djupgående bearbetning av texten. Förutom korrekturläsning och granskning av resonemang och formuleringar analyseras textens struktur, disposition och form. Det kan till exempel innebära en ny styckeindelning och tillägg av vägledande under­rubriker, detta för att lyfta fram textens budskap, så att den kommunicerar det den ska.

Spökskrivning

Vi hjälper dig att ro i land stora och små skrivprojekt av god litterär kvalitet. Vi spökskriver romaner, livsberättelser, självbiografier, faktaböcker, men också inlägg på blogg eller webbdagbok, webbsidor samt brev av mer personlig karaktär. Det kan även handla om en argumenterande text som ska fungera som debattinlägg eller brev/inlagor till myndigheter. Oavsett om du har ett färdigt manus eller bara ett frö till en idé så hjälper vi dig att förverkliga din bokdröm.

Översättning

Vi erbjuder översättning från svenska - engelska och engelska - svenska, svenska - kinesiska och kinesiska - svenska, skönlitterärt eller facktext.

Lär känna Manushjälpen!

Om oss

Låt oss hjälpa dig språkligt, innehållsmässigt och med marknadsföringen av din bok!