Lektörstjänster

Lusläsning

Behöver du hjälp att realisera ett skrivprojekt? Bär du kanske på en historia som du vill förmedla i bokform? Vi hjälper dig att förverkliga din bokdröm.
Med våra lektörstjänster blir din berättelse starkare. Du får ärlig, positiv och konstruktiv kritik som förhoppningsvis lyfter både dig och din text.
Låt oss hjälpa dig språkligt, innehållsmässigt och med marknadsföringen av din bok!

 

Någon undrar om något i en text.

Våra lektörstjänster

w

Stort utlåtande

I tjänsten ingår:

Ett komplett utlåtande på 10-15 sidor, inklusive kommentarer i manus. Lektören analyserar manusets styrkor och utvecklingsmöjligheter. Det blir en genomgång av handling, dramaturgi, språkbehandling, perspektiv, logik, karaktärer och dialoger, med förslag på handlingsplan för fortsatt arbete.

v

Litet utlåtande

I tjänsten ingår:

En analys på 2-4 sidor, utan manuskommentarer. Utlåtandet innehåller en bedömning av handling, dramaturgi, språkbehandling, manusets styrkor och ett förslag på handlingsplan, omfattande 2-3 punkter, för fortsatt arbete.

Första-kapitel-analys

I tjänsten ingår:

Fokus på om berättelsen är stark nog för att väcka intresse redan från början. Du får en analys på 2-4 sidor och kommentarer löpande i manus. Öppningsscen, berättarröst, intresseväckande karaktärer och formulering av konflikt är bland annat vad lektören undersöker.

Lektörsläsning av bilderboksmanus

I tjänsten ingår:

Ett utlåtande på 5-10 sidor och även kommentarer löpande i text. Lektören analyserar karaktärer, dramaturgi, dialog, hur texten lämpar sig för högläsning, anpassning för målgrupp samt manusets styrkor och utvecklingsmöjligheter.

i

Lektörsläsning av diktmanus

I tjänsten ingår:

En analys på 5 sidor, inklusive löpande kommentarer i manus. Utlåtandet innehåller en bedömning av tempo/struktur, tonalitet, abstraktionsnivå, diktbokens helhet och beståndsdelar samt ett förslag på handlingsplan, omfattande 2-3 punkter, för fortsatt arbete.

Skrivcoaching

I tjänsten ingår:

Detta är en tjänst som är till för dig som har en bokidé men som inte har kommit igång med skrivandet. Kanske vill du utveckla en idé eller så vill du kanske ha guidning och stöd i skrivprocessen? Skrivcoachen hjälper dig att komma till egna insikter som för skrivandet framåt.