Om oss

Manushjälpen är en del av Telegrafstationen. Här finns all vår litterära och textuella kompetens samlad på en och samma plats. Diana Iskra är verksamhetschef och tillsammans med alla suveräna kollegor, var och en är specialist inom sitt område, levererar vi tjänster av högsta kvalitet. Vad som började som en tjänst inom ramen för en kommunikationsbyrå, utvecklades med tiden till en bred palett och en egen verksamhet.

KONTAKT

Diana Iskra

Verksamhetschef

Diana är verksamhetschef för Manushjälpen och Telegrafstationen. Diana har en gedigen bakgrund inom kultur- och föreningslivet och har lång erfarenhet av att projektleda arbeten kring text och kommunikation. Hon är en multitaskande organisatör och problemlösare.

Julia Svanberg

Lektör

Julia Svanberg är lektör, författare och skrivpedagog, utbildad på Skurups folkhögskola. 2017 kom romanen Candelarias hus ut på Albert Bonniers förlag. Julia läser mest på svenska och spanska och är extra förtjust i sydamerikansk litteratur. Som lektör sätter hon helst tänderna i skönlitterär prosa för vuxna och unga vuxna.

Josephine Kvarnhjelm

Lektör

Josephine är lektör och dramaturg, utbildad vid Biskops Arnös författarskola och Linnéuniversitetet. Med ena foten i skönlitteraturen och den andra inom teatern har Josephine bred kunskap inom dramaturgi och manusutveckling. Som lektör tar hon sig gärna an prosa, dramatik och lyrik på svenska eller engelska.

Johanna Lindahl

Lektör

Johanna är lektör och skrivpedagog, utbildad på Skurups folkhögskola. Hon har även gått Författarskolan vid Lunds Universitet och har en examen i kommunikation från Högskolan i Jönköping. Som lektör läser hon gärna skönlitterär prosa för vuxna och unga vuxna och tycker särskilt om att djupdyka i karaktärer.

Hilma Olsson

Lektör

Hilma Olsson är skrivpedagog, manushandledare och lektör utbildad på Skurups folkhögskola där hon också går Skrivarlinjen. Hon har en master i litteraturvetenskap och är utbildad inom scenkonst vid Teaterhögskolan i Malmö. För egen del skriver Hilma främst prosa och dramatik men lektörsläser gärna romaner och barn- och ungdomsmanus.

Li Kristjansdottir

Li Kristjansdottir

Lektör

Li har en kandidatexamen i Retorik från Uppsala universitet, samt en masterexamen i Litteraturvetenskap och en masterexamen i Genusvetenskap från Göteborgs universitet. För närvarande läser Li skrivarlinjen vid Skurups folkhögskola. Hon har frilansat som reporter och krönikör i nio år. Idag skriver Li huvudsakligen samhällsanalytisk prosa, samt med del prosalyrik. Lektörsläser gärna romaner och andra texter som reflekterar över etik, normer och samhällsfrågor.

Urban Jürgensen

Språkgranskare

Urban har läst förlagsutbildningen i Lund och har många års erfarenhet av att arbeta som korrekturläsare, språkgranskare och redaktör för olika förlag.

Angelika Nilsson

Språkgranskare

Angelika är utbildad i över­sättning från engelska. Hon har även en kandidat­examen i japanska och konst­vetenskap i bagaget samt en master­examen i engelsk språk­vetenskap på gång. Hon har tidigare arbetat med språk­granskning, översättning och korrektur.

Anders Löfgren

Språkgranskare

Anders är utbildad språkkonsult i svenska med flera års erfarenhet av översättning från engelska.

Johannes Newman-Gillheim

Språkgranskare och översättare

Johannes Newman-Gillheim har erfarenhet av redaktionellt arbete och har varit översättare i diverse branscher efter examen på Lunds universitet.