Vårt Team.

Bokmalar och glasögonormar

Manushjälpen är en del av Telegrafstationen. Här finns all vår litterära och textuella kompetens samlad på en och samma plats. Diana Iskra är verksamhetschef och tillsammans med alla suveräna kollegor, var och en är specialist inom sitt område, levererar vi tjänster av högsta kvalitet. Vad som började som en tjänst inom ramen för en kommunikationsbyrå, utvecklades med tiden till en bred palett och en egen verksamhet.

Julia Svanberg

Julia Svanberg

Lektör.

Julia Svanberg är lektör, författare och skrivpedagog, utbildad på Skurups folkhögskola. 2017 kom romanen Candelarias hus ut på Albert Bonniers förlag. Julia läser mest på svenska och spanska och är extra förtjust i sydamerikansk litteratur. Som lektör sätter hon helst tänderna i skönlitterär prosa för vuxna och unga vuxna.

Josephine Kvarnhjelm

Josephine Kvarnhjelm

Lektör.

Josephine är lektör och dramaturg, utbildad vid Biskops Arnös författarskola och Linnéuniversitetet. Med ena foten i skönlitteraturen och den andra inom teatern har Josephine bred kunskap inom dramaturgi och manusutveckling. Som lektör tar hon sig gärna an prosa, dramatik och lyrik på svenska eller engelska.

Li Kristjansdottir

Li Kristjansdottir

Lektör.

Li har en kandidatexamen i Retorik från Uppsala universitet, samt en masterexamen i Litteratur-vetenskap och en masterexamen i Genusvetenskap från Göteborgs universitet. För närvarande läser Li skrivarlinjen vid Skurups folkhögskola. Hon har frilansat som reporter och krönikör i nio år. Idag skriver Li huvudsakligen samhällsanalytisk prosa, samt med del prosalyrik. Lektörsläser gärna romaner och andra texter som reflekterar över etik, normer och samhällsfrågor.

Urban Jürgensen

Urban Jürgensen

Språkgranskare.

Urban har läst förlagsutbildningen i Lund och har många års erfarenhet av att arbeta som korrekturläsare, språkgranskare och redaktör för olika förlag.

Angelika Nilsson

Angelika Nilsson

Språkgranskare.

Angelika är utbildad i över­sättning från engelska. Hon har även en kandidat­examen i japanska och konst­vetenskap i bagaget samt en master­examen i engelsk språk­vetenskap på gång. Hon har tidigare arbetat med språk­granskning, översättning och korrektur.

Malin Landin

Malin Landin

SPRÅKGRANSKARE.

Malin är utbildad språkkonsult i svenska och har en kandidat i engelsk litteraturvetenskap från Göteborgs universitet.

Johannes Newman-Gillheim

Johannes Newman-Gillheim

Språkgranskare och översättare.

Johannes Newman-Gillheim har erfarenhet av redaktionellt arbete och har varit översättare i diverse branscher efter examen på Lunds universitet.