Språkgranskningstjänster

Falkblick

Vi har en bred och djup språklig kompetens. Vi erbjuder korrekturläsning, språkgranskning och ingående omarbetningar av olika texter. Vi finslipar och (spök)skriver om det efterfrågas. Låt oss hjälpa dig med stavning, tonalitet och tilltal.

 

Bubble
Någon har upptäckt ett fel i en text.

Våra språkgranskningstjänster

R

Korrektur

I tjänsten ingår:

Vid korrekturläsning kontrolleras stavning, böjning, avstavning, kommatering, meningsbyggnad och syftningsfel.

.

U

Språkgranskning

I tjänsten ingår:

Texten korrekturläses men granskas också för att anpassas till mottagarna. Resonemang och formuleringar kontrolleras, texten görs mer effektiv och begriplig.

c

Omarbetning

I tjänsten ingår:

En djupgående bearbetning av texten. Förutom korrekturläsning och granskning av resonemang och formuleringar analyseras textens struktur, disposition och form. Det kan till exempel innebära en ny styckesindelning och tillägg av vägledande under­rubriker, detta för att lyfta fram textens budskap, så att den kommunicerar det den ska.